Hamed Hamid Muhammed

Hamed Hamid Muhammed

Om konstnären

Jag arbetar som forskare på KTH inom datoriserad bildbehandling.
Jag började rita och måla när jag var 6 år och fortsatte med det tills datorerna dök upp.
Då började jag rita och måla digitalt istället.