Daniel Karlsson

Daniel Karlsson

För mig har tecknandet/målandet främst alltid varit ett sätt för mig att uttrycka mig och kunna göra mig sedd. Genom måleriet tillåts jag nudda vid det obekväma, ifrågasätta vad som är normativt vackert eller fult. Det är en befriande plattform där jag inte behöver vara tillrättalagd och där traditionella normer och värderingar inte längre är absoluta. Jag kan helt och hållet vara mig själv utan att behöva oroa mig för externa förväntningar och uppfattningar om rätt och fel.

Utbildning
Bildestetiskt gymnasieprogram

Utställningar
2011 Amsterdam Cafe/gallery, Stockholm
2012 Amsterdam Cafe/gallery, Stockholm
2109 Juste Gallery, Stockholm

Kontakta Daniel Karlsson

Stockholms län