Britta Bergström-Jungell

Britta Bergström-Jungell

Jag är född i Vasa i Österbotten. Mina uppväxtår tillbringade jag i byn Valsberg i Övermark. I dagsläget bor jag i Närpes.
Efter att ha avlagt studentexamen vid Kristinestads Samlyceum inledde jag språkstudier vid Åbo Akademis humanistiska fakultet. Mitt huvudämne var engelska språket och litteraturen och studierna avslutades med en kandidatexamen i humanistiska vetenskaper samt ämneslärarkompetens.
Vid denna tidpunkt vaknade mitt intresse för konst. Jag började gå kurser i porslinsmålning och oljemålning. Intresset för måleri växte och jag började även ägna mig åt akvarell-och pastellmåleri. Akvarellteknikens svåra konst lärde jag mig på konstnär Heli Sammalistos inspirerande och givande konstkurser.
Jag har också gått kvällskurser i glassmältning och smält fat målade med oxidfärger, men främst har jag smält glas till smycken.
Förutom kurser har jag bedrivit en hel del självstudier.
Jag målar således i teknikerna olja, akvarell, pastell, nu även i gouache. Naturen är min främsta inspirationskälla. Motiven är främst landskap och blommor, men även olika slags stilleben och historiska trähusmiljöer. Några familjeporträtt finns också med i bilden. Min stil kan väl närmast betecknas som traditionell realism.
På den senaste tiden har jag även målat abstrakta kompositioner och landskap i akvarell.

Utbildning
Jag har gått målarkurser bl.a med den finska konstnären Heli Sammalisto som lärare. Dessutom självstudier.

Medlem i konstnärsförening
Nej

Med i konstrunda
Nej

Utställningar
2003 Målningar, Närpes konsthall
2005 Målningar, Närpes HVC
2005 Akvareller och pasteller, Stadsbiblioteket i Kristinestad
2006 Målningar, Valsbergs hembygdsgård
2006 Målningar, Art Center, Vasa
2008 Målningar & Glassmycken, Rivendell guesthouse, Kaskö
2008 Akvareller, pasteller och oljemålningar, Lappfjärds bibliotek
2009 Akvareller, pasteller och oljemålningar, Korsnäs bibliotek
2009 Akvareller och pasteller, Kaskö bibliotek
2010 Akvareller, pasteller och oljemålningar, Café Albert, Närpes
2012 Akvareller, pasteller och oljemålningar, Brändö bibliotek,Vasa
2013 Akvareller, pasteller och oljemålningar, Ahlholma gård, Pörtom
2014 "Allt mellan himmel och jord", Seniorpunkten, Korsholm
2019 "Konstens många ansikten", Bock's Corner Brewery, Restaurangen, Vasa

Kontakta Britta Bergström-Jungell

Finland Utomlands