Ola Art jobbar utanför ramarna med återvunnen konst

Ola Art jobbar utanför ramarna med återvunnen konst

I en värld där avfall blir ett ständigt växande problem försöker många konstnärer hitta hållbara lösningar. I det här blogginlägget utforskar vi den fascinerande sfären av återvunnen konst och hur det har inspirerat konstnären Ola Niklasson att skapa humoristiska tavlor inspirerade av både kitsch och populärkultur.

Återvunnen konst

Återvunnen konst är en form av konstnärligt uttryck som blåser nytt liv i material som redan har kasserats eller riskerar att kasseras. Genom att förvandla det som andra ser som skräp till värdefulla och meningsfulla skapelser visar konstnärer att kreativiteten inte har några gränser.

En av de viktigaste fördelarna med återvunnen konst är dess positiva inverkan på miljön. Återvinning av material innebär mindre energiförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser. Dessutom fungerar återvunnen konst som en viktig påminnelse till samhället om vikten av att återanvända och minska avfallet i våra dagliga liv.

Återvunnen konst utmanar konstnärer att tänka utanför ramarna och hitta inspiration på de mest oväntade platserna. Begränsningarna med att arbeta med återvunnet material tvingar skapare att förnya, experimentera och tänja på gränserna för sitt hantverk. Denna kreativa problemlösning resulterar inte bara i vackra konstverk, utan inspirerar också andra att tänka annorlunda om föremålen de slänger.

Ola Art
Två tavlor: ”Bam!” och ”Ouch!”, 2023, Akryl

Utöver det konstnärliga uttrycket bär återvunnen konst ofta ett kraftfullt budskap. Många konstnärer använder sina verk för att ta itu med miljöfrågor, sociala problem och konsumentism. Dessa konstverk fungerar som tankeväckande symboler som uppmanar betraktarna att reflektera över sina handlingar och val. Genom att engagera på en djupgående nivå har återvunnen konst makten att påverka beteendet och driva positiva förändringar i samhället.

När vikten av hållbarhet fortsätter att ta fart, fångar återvunnen konst nästa generations konstnärers hjärtan och sinnen. Skolor och utbildningsinstitutioner införlivar återvunna konstprojekt i sina läroplaner, och uppmuntrar eleverna att utforska kreativitet och samtidigt ingjuta miljövärden från en ung ålder. Detta tillvägagångssätt främjar inte bara konstnärlig talang utan förbereder också eleverna för att vara ansvarsfulla globala medborgare.

Ola Art
Wilhelm Tells gåta, 2023, Akryl


Konst med konceptet “Ola vs Originalkonst”

Ola Niklasson med alias Ola Art köper in tavlor på loppisar och fortsätter på konstverket med sin egna kreativitet. Istället för att måla över verket förlänger han det genom att sätta sin egna prägel. Signaturer sparas och Olas hamnar ovanför för att visa att det är ett samarbete konstnärerna emellan fast på Olas villkor. Sättet han tar ett utrymme och gör det till sitt egna avslöjar hans bakgrund inom graffiti och street art.

Humor är ett viktigt inslag och betraktaren får ofta ett gott skratt. Att se ett monster med fiskehatt och gult regnställ fiska en gigantisk bläckfisk på västkusten hör till det normala. Denna absurda och surrealistiska touch har gjort att Ola samlat på sig ett stort antal följare som kan relatera till den galna humorn.

Att arbeta utanför ramarna är något Ola gjort till ett kännetecken. Det är därför en av hans största samlingar fått just det namnet, “Utanför ramarna”. I den samlingen ser vi bl.a skulpturer hängande ut från tavlan och in i rummet. I exemplet ovan med fiskaren så sitter monstret på den övre kanten av ramen med ett fiskespö som sträcker sig ut mot betraktaren och där linan hänger ner i luften.

Om inte konstverket letat sig upp på eller utanför ramen har glaset eller duken blivit bearbetad, eller skottskadat som i de tavlorna där vi ser cowboys med tidigare dragna vapen som nu har avfyrats. Vi får även se in bakom en nödöppning på en äng som leder upp för en mörk stentrappa. Betraktaren blir omedelbart delaktig i verket och tvingas att använda sin egna fantasi för att dra egna slutsatser. Ola lägger sig inte i den processen utan låter verket leva vidare och förlängas ännu en gång, nu genom betraktaren.

Ola Art
Octopus jacuzzi, 2018, Blandteknik

Tavlorna kan för många vara provocerande, kanske för att det finns ett underliggande verk skapat av någon annan och kanske för att den allmänna bilden av en tavla säger att verket ska hålla sig inom ramarna. Att tavlorna är skapade av återvunna material är kanske också något som kan väcka blandade känslor och frågor. Kan någonting skapat av återvunna material få samma värde som konst skapat av nytillverkade material?

Oavsett vad var och en tycker om Olas konst så säljer det, och det är ett tecken på att den uppskattas. Vi hoppas att fler anammar både återvunnen konst och konceptet att jobba utanför ramarna.

 
Se alla verk av Ola Art

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta godkänner du hur vi använder cookies. Läs vår integritetspolicy