Bahar Kazaz

Bahar Kazaz

Om mig

Jag heter Bahar Latif kazaz jag kommar från Kurdistan i Irak och bor i Sverige 23 år
Jag användar akryl i mina tavlor med andra metoder .
Jag målar mest i min fritid .

Utbildning
2 år eftar gymnasium i Kurdistan i Irak

Utställningar
Min första utställning 1993
2- 2014
3- 2015
4-2017
5-2018