Ksenia A V (Vo.X)

Ksenia A V (Vo.X)

Jag är en nybörjarkonstnär som målar och tecknar i några olika riktningar, stilar och tekniker. Jag har lärt mig att måla genom att kopiera gamla mästare med olja, dvs. genom att följa metoden från förr i tiden, med bl.a. begränsad palett, lasering, avbildning av ett realistiskt porträtt.

Nu för tiden utvecklar jag en stil som liknar impressionism men är utförd med laveringar i kalligrafibläck, med en utmärkande blå palett. Jag har redan gjort en uppsättning av målningar tillägnad Göteborgs 400-årsjubileum. Min ambition är att betona Göteborgs stadslandskapets öppna karaktär med kontinuerlighet i kanalernas vatten, vilket, tror jag, utvidgar perspektiven, både realistiskt och symboliskt.

Mina andra konstverk är bl.a. triptyker med Göteborgsmotiv med teckningar av djärva och enkla symboler inspirerade både av färgstarka vykort och renässansmålningar och tillägnade stadens jubileum. Jag tycker också om att teckna porträtt av sångare från förr i tiden vilka skapar stämning som sällan skildras av nutida konstnärer. Jag planerar också att testa andra stilar, tekniker och även konstinstallationer.

IN ENGLISH
I am a beginning artist painting and drawing in a few various styles and techniques. I learned painting by copying old masters in oil, i.e. following the method from the past, including limited palette, glazing, depicting a realistic portrait.

Currently, I am developing a style which is similar to impressionism but made with a calligraphic ink wash technique, using a characteristic blue palette. I have already finished a small group of paintings dedicated to Gothenburg's 400 year anniversary. My ambition is to emphasize the open character of the Gothenburg city landscape with continuousness of the water of the channels, which, I believe, widens the perspectives, both realistically and symbolically.

My other artworks include Gothenburg-themed triptychs with drawings of bold and simple symbols of Gothenburg, inspired by both colourful postcards and Renaissance paintings and being dedicated to the city's anniversary as well. I also enjoy drawings portraits of singers of the past, which convey an atmosphere seldom depicted nowadays. I plan trying out other styles, techniques and even art installations, as well.

Utbildning
Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, Filosofie kandidat med kandidatuppsats "Effect of portrait face to canvas area ratio on viewer's perception of subject's emotions"

Akademin Valand, Göteborg, kursen "Introduktion till samtidskonst och filosofi"

Göteborgs konstmuseum, Studion GKM (Min Konstskola), diverse kurser

Utställningar
2021-04-01 - 2021-04-30, separatutställning i två delar: "Göteborg 400" och "Sångare från svunna tider" på Axelhusets galleri, Göteborg
2020-09-01 - 2020-09-30, separatutställning i två delar: "Göteborg 400" och "Sångare från svunna tider" på Guldhedens bibliotek, Göteborg

Kontakta Ksenia A V (Vo.X)

Göteborg Västra Götalands län
Facebook