Ann-Christine Furustrand

Ann-Christine Furustrand

För Ann-Christine Furustrand är att skapa sann glädje. Bördig från Jönköping, bott i Malmö, uppvuxen i Åkersberga norr om Stockholm. Har sin konstatelje A2 i Åkersberga.

Konsten har varit en naturlig del sedan barndomen. Hon fick det första stafliet och oljefärgerna av pappa som 15 åring. På somrar och ledigheter skapades konst. I juni år 2019 ägde den första utställningen rum i Vitavillan i Ekbacken i Åkersberga. Det gav mersmak. Eller som Ann-Christine själv säger; - det är en sådan underbar känsla när de målningar jag gjort ger andra en sådan glädje. Hösten 2019 startades ateljè A2 i Åkersberga. Nu vill jag bara utvecklas mer, pröva nytt. Det finns alltid ett spännande motiv väntande runt hörnet.

Den konstnärliga produktionen sker i Akvarell och Akryl. Målningarna är ofta färgstarka,i viss mån med naivistiska inslag, i kombination med detaljer. Uttrycker känsla för hav, gamla skutor, skepp, charmiga kvarter , för natur och inte minst för djur.


For Ann-Christine Furustrand is to create true joy. Born in Jönköping, lived in Malmö, grew up in Åkersberga north of Stockholm. Has her art atelje A2 in Åkersberga.

Art has been a natural part since childhood. She got the first stafliet and oil colors from dad at the age of 15. In summers and holidays, art was created. In June 2019, the first exhibition took place in Vitavillan in Ekbacken in Åkersberga. It gave more taste. Or as Ann-Christine herself says; - it's such a wonderful feeling when the paintings I've made give others such joy. In autumn 2019, the ateljè A2 was founded in Åkersberga. Now I just want to develop more, try new ones. There is always an exciting motif waiting around the corner.

The artistic production takes place in Watercolor and Acrylic. The paintings are often colorful,to some extent with naïve elements, combined with details. Expresses a sense of sea, old boats, ships, charming neighborhoods, for nature and not least for animals.

Utbildning
2019 Britt-Marie Kühlhorn - Akvarellkurs

Medlem i konstnärsförening
Österåkers konstförening

Utställningar
Pågående

2020 Under hela mars och förlängd under april miniutställning stora skyltförntret Folkets Hus, Åkersberga

Kommande utställningar

2020-05-07 -- 2020-06-10, flyttad till senare i hös, ställer Susanne Sundström keramiker, konstnären Ann-Christine Furustrand och Annette Landin ut gemensamt på Galleri Diva Österlånggatan 39 Gamla Stan i Stockholm.

2020-06-05-- 2020-06-20, Kulturum, Andreas kyrkan i Vaxholm, Hamngatan 42

Antagen av Konst i Roslagen 2020, konstrunda 3-4 oktober

Tidigare utställningar

2019 juni Vitavilla , Ekbacken i Åkersberga

Aktuellt

Konstrundan i Roslagen 3-4 oktober, attelje A2, Stationsvögen 45 Åkersberga. Välkomna!
Publicerat 15 september
Medverkar i en samlingsutställning på Länsmansgården i Åkersberga med start lördagen den 19 september.
Välkomna !
Publicerat 26 augusti
Är med i den jurybedömda konstrunda i Roslagen 3-4 oktober, ställer ut mina målningar i atelje A2, Stationsvägen 45, Åkersberga.
Välkomna!
Publicerat 15 augusti
Ateljé A2 i Åkersberga, Stationsvägen 45, min ateljé som jag driver tillsammans med min konstnärskollega Annette Landin håller öppet fredagar (Annette) och helger. Övrig tid efter överenskommelse - Välkommen!
Publicerat 5 februari

Kontakta Ann-Christine Furustrand

Åkersberga Stockholms län
0708263396
Instagram Facebook