Alexandra Petropoulou

Alexandra Petropoulou

Alexandra P. is an abstract artist whose studies in classic graphic design and her professional experience as a graphic designer have resulted in a versatile knowledge of art. After many years of painting, abstract art is what leads Alexandra to the expression of her feelings. Each painting is a new journey of excitement, her new "Ithaka" inspired by the poem Ithaka "the journey is more important than the destination" (C. P. Cavafy).

Studies; ΑΚΤΟ, is the largest educational group of Art, Design & Media in Greece.


Alexandra P. är en abstrakt artist vars studier i klassisk grafisk design och hennes yrkeserfarenhet som grafisk formgivare har resulterat i en mångsidig kunskap om konst. Efter många års målning är abstrakt konst det som leder Alexandra till uttrycket av hennes känslor. Varje målning är en ny resa av spänning, hennes nya "Ithaka" som är inspirerad av dikten Ithaka "resan är viktigare än destinationen" (C. P. Cavafy).

Konstnärlig utbildning; ΑΚΤΟ, den största utbildningsgruppen inom konst, design och media i Grekland.

Utställningar
181226 Huddinge, Rå och så.

Kontakta Alexandra Petropoulou

Huddinge
Instagram