Gunilla Iversen

Gunilla Iversen

Jag har alltid tecknat och målat. Har gått på gamla Konstfackskolans aftonskola i slutet på femtiotalet, målat olja tio år för Gunnel Boij Tiriolo, deltagit i olika kurser och workshops i Paris, Stockholm och Gerlesborg, med Svenska Tecknare med mera. Målade mest i olja när jag hade min ateljé på Fjällgatan i Stockholm. Jag haft ett tjugotal separatutställningar och deltagit i många samlingsutställningar.
Samtidigt har jag varit verksam på Stockholms universitet som lärare, forskare och professor i latin och som ledare för flera forskningsprojekt i medeltida latin, senast det stora humanistiska forskningsprogrammet Ars edendi (Riksbankens Jubileumsfond, 2008-2016). (Se film : www.arsedendi.org.) Är nu professor emerita.
I många år har vi bott i en liten by på Ithaka i Grekland under några veckor. Ägnar mig där mest åt akvarell, collage och teckning. Målar ljuset över havet, skuggan under olivträden, stämningar. Gör collage med fragment och tecken i detta landskap. Nu har jag återvänt till oljemåleriet.
Har gjort bok- och skivomslag och illustrationer. Tillsammans med min man, författaren Benkt-Erik Hedin (1934-2019), har jag haft utställningar och gjort böcker med mina målningar och teckningar och Benkt-Eriks dikter.

Utbildning
Konstfackskolans kvällskurser, med Svenska Tecknare, Gerlesborgsskolan, Académie de la Grande Chaumière i Paris
Måleri för Gunnel Boij Tirioli Studieresor o arbetsvistelser i Frankrike, Italien, Grekland

Medlem i konstnärsförening
Svenska Tecknare

Med i konstrunda
Tyresö Konstrunda

Utställningar
SEPARATUTSTÄLLNINGAR:
1984 Torshavn, Färöarna
1986 Galleri H, (Lars Hagman), Stockholm
1987 Tyresö Kulturnämnd, Tyresö
1990 Tyresö kommunbibliotek, Tyresö
1991 Galleri H, (Lars Hagman), Stockholm
1995 Galleri H, (Lars Hagman), Stockholm
1997 Postens Konstförening
2003 Center for Kunst og Kristendom, Köpenhamn
2007 Galleri Panorama Art, Stockholm
2007 Hôtel Chevillon, Grez-sur-Loing, Frankrike
2009 Trollbäckens bibliotek, Tyresö
2016 Kioni, Ithaka, Grekland
2017 Galleri 67, Gamla Stan, Stockholm
2018 Galleri 67, Västerlånggatan 67, Gamla Stan, Stockholm
2018 KonstRundan Tyresö: Tyresö slott, Bollmoradalens Kyrka och öppen ateljé,
2018 Regeringskansliets konstförening
2019 Galleri 67, Västerlånggatan 67, Gamla Stan, Stockholm
2019 KonstRundan Tyresö: Tyresö slott, Bollmoradalens Kyrka och öppen ateljé,

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
Galleri Observatorium, Galleri H, Galleri Fenix, Tyresö Bibliotek och Tyresö Konsthall, m.m.

INKÖPT AV:
Sveriges Allmäna konstförening,
Statens Konstråd,
Centrala konstnämnden,
Stockholms läns Landsting,
Södertälje Kulturnämnd,
Kommunförbundet,
Köpenhamns universitet
och många konstföreningar

BÖCKER med målningar av Gunilla Iversen och dikter av Benkt-Erik Hedin:
1987 I samma ljus, Tyresö
1991 Fragment och vattenglas, Galleri H
2016 Ithaka, Kioni, Ithaka
2016 In the middle of the world: a village, Kioni, Ithaka
2018 I olivträdens landskap
2019 Olivträd och andra existenser

Kontakta Gunilla Iversen

Tyresö Stockholms län
Facebook