Birgit Ericson

Birgit Ericson

Om konstnären

Började måla 2011 i samband med en konstkurs i Toscana i Italien. Min lärare där var Erik Lundgren (akvarell.se) och har därefter fått privat vägledning genom konstnär Kristian Talvik vilket jag ser som min mentor och inspiratör fortfarande. Kristian tycker att mitt måleri delvis kan kopplas till refaelisterna, vilket kan stämma. Målar gärna romantiska motiv hämtat från minnesrika resor eller stunder. Har både franska och engelska konstnärer och konstnärinnor som mina förebilder. Har haft utställningar i vår kulturgård samt i Nimbus på Öckerö. F n målar jag kompositioner med poetiska texter inspirerad av poeten och författaren Niklas Törnlund, Lund. Förbereder visningar i vår kulturgård i komplement till de synliga bevis som vi har i vårt fiskartorp från de sjöslag och kapningar som föregicks i Göteborgs skärgård under 1700- och 1800-talet. Välkommen till Bygdevägen 3, Öckerö.
Se vidare hemsida www.tonsaugust.se

Utbildning
Främst privat vägledning av konstnär Kristian Talvik, Svanesund

Medlem i konstnärsförening
Norra skärgårdens allmänna konstförening, Öckerö

Med i konstrunda
Konstvågen, Öckerö

Utställningar
Konstvågen Öckerö 2014, 2015 och 2016
Nimbus, Öckerö 2015
Se under presentation.