John Åman

John Åman

Om konstnären

Jag tillhör den tredje generationen konsthantverkare och har med livfull fantasi och stort tålamod tagit konsten till en ny nivå. Jag går "skallgång" i de norrländska skogarna på min pappas ägor under åtskilliga timmar och resultatet är att jag (ibland) kommer hem med djurkranium av olika arter. Dessa bearbetar jag sedan genom att koka, rengöra, bleka och slipa för att till sist komma igång med att skissa, karva och gravera in reliefer och mönster på kraniet. Färgsättningen och montaget resulterar i de mest otroliga konstverk utifrån de förunderliga skapelser som ett kranium är. Min slogan har blivit "written-in-bones" som både beskriver tekniken och illustrerar det bestående och genuina med konstverket.

Utbildning
Nej