Liselotte Sunoya Johansson

Liselotte Sunoya Johansson

Västervik    Född: 1971

Liselotte's konst utvecklades i tidig ålder med vägledning av hennes gamla bildlärare från skoltiden. Under hennes mentorskap, skapades akvarelltavlor som ställdes ut till allmänheten genom en lokal konstgrupp. Senare i livet förändrades måleriet, fördjupades, blev mer intuitiv, och Liselotte började även måla i akryl. Hon deltog även i konstutbildningen "Art of Allowing" av Flora Aube i Kalifornien. Efter det utvecklades den stil som målas och ställs ut idag. Den intuitiva konsten som Liselotte praktiserar involverar en tillåtande inställning, lyssnande och inre kommunikation i processen och vad som vill växa fram på duken.

"Känslan jag har då jag startar på en ny tavla, är som att det redan finns något där som vill visa sig för mig, och det är mitt jobb att känna, lyssna, upptäcka och förstärka det steg för steg. Min önskan för dig som betraktare av målningen, är att du kanske upplever en kontakt med livet, ett flöde, en inspiration, ett meddelande, eller rent av ett kall från själen."

Förutom att måla tavlor, fotograferar även Liselotte, och gör små korta filmer av naturen. Hon har yrkeserfarenheter som intuitiv vägledare/coach, meditationsinstruktör, holistisk terapeut, florist, skribent, fotograf, och volontärkock i Frankrike. Hon har två vuxna utflugna barn, bor på den svenska landsbygden och älskar att resa.
_______________________________________________________________________________________

Liselotte's art developed at an early age with the guidance of her old art teacher from school. During her mentorship, watercolor paintings were created and exhibited to the public. Later in life, the art changed, deepened, became more intuitive, and Liselotte also started to paint in acrylic. She participated in the art education “Art of Allowing” in California. After that, she developed her art style that is painted and exhibited today.

The intuitive art Liselotte practices involve allowing, listening, and inner communication in her own painting process and what wants to grow on the canvas.

“ The feeling when I start a new painting, is like there is already something there, that wants to show itself to me, and it is my job to feel, listen, discover, and highlight this step by step. My wish for you as an observer of the paintings, is that you might experience a connection to life, a flow, an inspiration, a message, or a call from the soul. ”

Besides painting, Liselotte also photographs and make short little films of nature. She has professional experience as an intuitive guide/coach, meditation instructor, holistic therapist, florist, writer, photographer, and volunteer chef in France. Liselotte has two grown up children, she lives in the Swedish countryside and love to travel.

Utbildning
Mentorship
Self-thought
Art of Allowing

Kontakta Liselotte Sunoya Johansson

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta godkänner du hur vi använder cookies. Läs vår integritetspolicy