Rose-Marie Westerlund

Rose-Marie Westerlund

Bildspråket har följt med sedan tidigaste skolåren. Uttrycker mig skriftligt och i bilder om företeelser i samhället, om det som påverkar ens liv och är uppväxt i samekulturen. Målar det som berör en mest ex kyrkobyggnaden som samlingsplats med religion där laestadianismen var stark. Kyrkan är en viktig samlingsplats i glesbygdens olika skeenden. Utöver konst intresset har ritat mig genom utbildningar i kartritning och i husbyggnadsritning. Intresset för konst har uppehållit genom sommar/ kvällskurser.I det flesta medier akvarell, akryl och i oljemåleri i Luleå. Är autodidakt.

Utbildning
Följer gärna utställningar på Konst i det gröna här i Luleå.

Utställningar

Kontakta Rose-Marie Westerlund

Gammelstad Norrbottens län