Pierre Fundahn

Pierre Fundahn

Det är inte
Så komplicerat
Varje bild
Är en tanke
Som huvudet
Har levererat

Utbildning
Självlärd

Kontakta Pierre Fundahn

Bromma Stockholms län