Björn Johannesson

Björn Johannesson

Om konstnären

Jag är född i Nyköping 1966 och bor i Lund, är gift och har två barn.
Jag jobbar som professor inom ämnet byggnadsfysik på Linnéuniversitetet i Växjö.
Inspirationskällor: Naturen, kunskapen och andra konstnärers verk.
I mitt måleri använder jag mig av torrpastellkritor som appliceras på papper.
Utbildning: Autodidakt


Jag brinner för att utveckla min kreativitet vad det gäller att musicera, måla och skriva vetenskapliga artiklar. Med mitt målande vill jag beröra betraktaren med färgglada naturmotiv med inslag av fantasi. Jag vill gärna att betraktaren skall lockas till att försöka se eller i någon mån förstå konstnären bakom verken. Huvudtanken med målningarna är att betraktaren skall känna värme och glädje samt att vilja befinna sig i och utforska miljön som målningen beskriver.

Utbildning
Nej