Malin Olin

Malin Olin

Om konstnären

Jag är född på Selaön i Mälaren och målar för att jag måste.....
Mitt konstnärsskap föddes i samband med att jag blev till, tror jag och nu är det ett faktum i mitt liv.
Jag målar hemma för det är så jag vill ha det.
Man kan se min konst på fb under Nygatan 27, eller på instagram under Malin Olin.

Utställningar
Utställning på Gula Industrihuset i Stallarholmen våren 2018.

De Laval september-oktober 2018

Stallarholmens bibliotek november 2018