Nisse NIDEJ Ottenhag

Nisse NIDEJ Ottenhag

NIDEJ ART

Nidej skapar:
Abstrakt tolkning av den mänskliga formen


Konstnärens budskap:
Vi är alla fulla av färger -
mitt mål är att göra färgerna synliga


Min konst:
Jag vill ge betraktaren en rik berättelse. Likt en bra bok ska den bjuda på ett brett innehåll och många dimensioner. Ofta innehåller målningarna gömda budskap, symboler och tecken. Detta gör jag för att få betraktaren att ständigt se nya saker i målningen och ge betraktaren ledtrådar om berättelsen som finns där.

Jag har intresse av att upptäcka detaljer och fragment som gör oss till individer. Jag vill använda både den abstrakt och den realistiska konstens styrkor och sätta ihop dem för att skapa porträtt som bär på många dimensioner. 1997 startade utforskandet för mig och det pågår fortfarande.


English:

He works with:
Abstract interpretation of the human form

Artist statement:
We are full of colors-
My goal is to make them visible

My art:
I want to give the viewer a rich story. Like a good book, it should offer a wide content and many dimensions. Often the paintings contain hidden messages, symbols and signs. I do this to make the viewer constantly see new things in the painting and give the viewer clues about the story that is there.

I have an interest in discovering details and fragments that make us individuals. I want to use both the abstract and the realistic art's strengths and put them together to create portraits that carry many dimensions. In 1997, the exploration started for me and it is still going on.


Kända personer om Nidejs konst / Famous people about Nidej´s art:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This is sick! Honored to be a part of your exhibtion! @nidej_art
I can't even. I love this so much!
Thank you thank you!

- Jessica Parker Kennedy-
skådespelerska i Hollywood, känd från serier som The Flash, Black sails med mera.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Being the subject of someone´s immense talent always gives me butterflies.

- Sarah ”Krotchy” McDaniel,
modell
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wow!! That´s quite a large girl (get it? ) Beautiful work @nidej_art

- Mädchen Amick-
skådespelerska i Hollywood, känd från serier som Twin Peaks & Riverdale med mera.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följ konstnärens progression via Instagram:
Nidej_art

Bor i Trollhättan med sin fru och sju barn + hundar, där han bland annat arbetar som bildlärare sedan 2002 i Trollhättans stad.

Nidej har ställt ut i Sverige och internationellt i länder som Frankrike, Monaco och USA med mera.

Är medlem i :
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige

Varumärke
Sedan 2001 har Nidej patent på ett varumärke som han använder i hans konst.

Samtliga konstverk går även att investera som Fine art prints i numrerad, signerad begränsad upplaga. Storlek från 30x30 till 100x100 cm. Vid intresse maila för mer information och pris.


Follow the artist's progression via Instagram:
Nidej_art

Living in Trollhättan with his wife and seven children + dogs, where he works as an art teacher since 2002 in Trollhättan.

Nidej has exhibited in Sweden and internationally in countries such as France, Monaco and the United States and more.

Is a member of:
Visual Arts Copyright in Sweden

Trademark
Since 2001, Nidej has a patent for a brand that he uses in his art.

All artworks can also be invested as Fine art prints in numbered, signed limited edition. Size from 30x30 to 100x100 cm. If interested please email for more information and price.

Utbildning
Bildlärarutbildning, Umeå Universitet, Grafisk Design Folkuniversitetet GBG, Konstutbildning Sunderbyns fhs

Med i konstrunda
Älvkultur 2012 & 2013

Utställningar
CV:
Utvalda jurybedömda utställningar
Art Expo, New York, USA, 2018 & 2016
Artemonaco, Monaco, 2015
Savoureusement Suédois, Côte d´Azurs, Nice, France, 2015

Utvalda solo utställningar
Colours, Svenska konstgalleriet, Malmö, 2019
Living colour, Anohaao gallery, Göteborg, Sweden, 2018
Kruusa Nidej, Pumphuset, Trollhättan, Sweden, 2017
Nidej, galleri Gustafsson, Trollhättan, Sweden, 2017
Färg inom mig, Svenska konstgalleriet, Malmö, Sweden, 2015

Utvalda grupputställningar
Spectrum, Anohaao gallery, Göteborg, Sweden, 2018
Gallerinatta, Svenska konstgalleriet, Malmö, Sweden, 2018
Galleri Gustafsson, Trollhättan, Sweden, 2017
Galleri Kim Antensen, Göteborg, Sweden, 2017CV in English:

Selected juried exhibitions
Art Expo, New York, USA, 2018 & 2016
Artemonaco, Monaco, 2015
Savoureusement Suédois, Côte d´Azurs, Nice, France, 2015


Selected Solo exhibitions
Colours, Svenska konstgalleriet, Malmö, 2019
Living colour, Anohaao gallery, Göteborg, Sweden, 2018
Kruusa Nidej, Pumphuset, Trollhättan, Sweden, 2017
Nidej, galleri Gustafsson, Trollhättan, Sweden, 2017
Färg inom mig, Svenska konstgalleriet, Malmö, Sweden, 2015


Selected group exhibitions
Spectrum, Anohaao gallery, Göteborg, Sweden, 2018
Gallerinatta, Svenska konstgalleriet, Malmö, Sweden, 2018
Galleri Gustafsson, Trollhättan, Sweden, 2017
Galleri Kim Antensen, Göteborg, Sweden, 2017

Kontakta Nisse NIDEJ Ottenhag

Trollhättan Västra Götalands län
0727- 26 25 24
Hemsida Instagram