Mats Byström

Mats Byström

Om konstnären

Naturmålare Mats Byström, svensk konstnär. Under 70-talet engagerad som illustratör till Jaktjournalen, aktiv i Projekt Havsörn sedan 1971.

"Mats dukar i olja, och hans akvareller är livfulla och naturskönt realistiska. Hans intresse för naturen, jakten och hans fotografiska minne återspeglas i konsten" - Erik Laurin

Naturmåleri i samma anda som Bruno Liljefors, Harald Wiberg, Lars Johnsson mfl..