Marléne Båld G

Marléne Båld G

Jag fångar så mycket jag kan av alla idéer som rör sig inom mig.
Vissa uttrycks i ord genom låttexter, poesi eller böcker.
Vissa igenom fotografier och ibland foto med text.

Det jag visar här har uttryckts med färg och duk för att resultera i en tavla.

Mina målningar är gjorda på duk och med akryl, olja eller en blandning av dessa två.

Jag vägrar hämmas av att tillhöra en viss typ av genre inom konsten då det skulle förstöra min impulsivt kreativa ådra. Det som kommer till mig skapar jag. Mitt målande är en evighetsprocess ständigt under förändring, precis så som livet är.

Född: 1988
Borgholm Kalmar län