Malin Lucchesi

Malin Lucchesi

När man ser tillbaka på den mänskliga existensen är det dock mycket tydligt att all kultur utvecklas genom ett inledande motstånd mot anpassning till den verklighet i vilken man befinner sig. Glöm inte att
kulturen börjar med att man tvättar fötterna.

Utställningar
Stockholm. Blekinge och Hofors. Bollnäs Museum samt i Lilla Bostaden:

Naturen samman med träd, har ingen plats för tomrum. 
För att de breda träden ska helas behövs kodan som kan rena oss mänskliga. 
Konsten är efter skalvet av naturens hemligheter, där kan allt skapas, från gren till mossa ska vi sjunga frihetens stämma. 
Spelmannen står fridfullt vid sitt träd med armarna siktade mot trädets topp. 
Konsten att våga andas utan ett tomrum är vad mänskligheten skapar i en stad utan samvete. Jag, jag ställer mig här fast med händerna på skogens mark.

23 juli 2013
Kilafors Gävleborgs län
0707611159