Malin Lucchesi

Malin Lucchesi

Om konstnären

När man ser tillbaka på den mänskliga existensen är det dock mycket tydligt att all kultur utvecklas genom ett inledande motstånd mot anpassning till den verklighet i vilken man befinner sig. Glöm inte att
kulturen börjar med att man tvättar fötterna.

Utställningar
Stockholm. Blekinge och Hofors. Bollnäs Museum samt i Lilla Bostaden: