Lotta Björk

Lotta Björk

Om konstnären

Arbetar med olja i en stram komposition och enkel penselföring. Natur- och detaljstudier med skiftningar och kontraster. Föredrar stora tomma ytor där realistiska och abstrakta formationer framträder.

Utställningar
Många inom och utom landets gränser genom åren...