Li Juang Ilgner
Djurmålningar till salu

Kan se ett kraftfullt Djur ur olila synvinklar. Antingen ifprm ab energi eller med starla färger som kopplas till olika känslor eller så förblir dem vackra dom dem är. Djur har alltid fascinerat mig ända sedan barnsben då jag började måla.