Två gärdsmygare på mossig gren.

Två gärdsmygare på mossig gren., 2018

Olja
40 x 50 cm
Sålt