Kvinna på cykel

Kvinna på cykel, 2016

Annan

Zinketsning, upplaga 10 ex.