Autistisk pojk med telepatisk förmåga/ Autistic lad with telepatic abilities

Autistisk pojk med telepatisk förmåga/ Autistic lad with telepatic abilities, 2017

Olja
81 x 100 cm