Roy Svensson / Keramik

Ishockeymålvakt

Ishockeymålvakt, 2017

Annan
25 x 22 cm