Heaven

Heaven, 2016

Annan
50 x 61 cm

En serie på tre tavlor, varje tavla är 50x61 cm.
Lackfärg på canvas.

Originalverk. Signerad och daterad.