Natalia Johansson
Bustur

Bustur
Skapat år: 2017
Teknik: Olja
Mått: 60 x 75 cm