Roy Svensson / Blyerts

Svarta händer vit keps

Svarta händer vit keps, 2018

Blyerts
50 x 38 cm