Natalia Johansson
Näckrosor

Näckrosor
Skapat år: 2017
Teknik: Olja
Mått: 100 x 80 cm