Pernilla Carlsson / Sålda verk

Skånsk vinteråker

Skånsk vinteråker, 2018

Akvarell
21,5 x 29 cm
Sålt