Oldalahäst 4

Oldalahäst 4, 2017

Blandteknik
40 x 40 cm

Bladkoppar och akryl på duk