Oldalahäst 3

Oldalahäst 3, 2017

Blandteknik
40 x 40 cm

Akryl och bladguld på duk