Oldalahäst 2

Oldalahäst 2, 2017

Blandteknik
40 x 40 cm

Akryl och bladkoppar på duk