Oldalahäst 1

Oldalahäst 1, 2017

Blandteknik
40 x 40 cm

Akryl och bladsilver på duk