Tony Fischier
Den skrinnande pastorn

Den skrinnande pastorn

Efter Sir Henry Raeburn

Teknik: Olja
Mått: 64 x 76 cm

Sålt