Tony Fischier

Den skrinnande pastorn

Den skrinnande pastorn

Olja
64 x 76 cm

Efter Sir Henry Raeburn

Sålt