JURA coZn-Vento

JURA coZn-Vento, 2017

Annan
40 x 15 cm

Jura coZn skriver om historien. Dessa fossiler kom i dagen efter att ha legat 150 miljoner år pressade mellan lager av järnmalm och guld. Det var gruvarbetare Johannes Person som under brytningar vid Mons Ferri i Norbergs Bergslag gjorde dessa unika fynd år 1845. Fynden har sedan dess legat gömda i ett hålrum i sakristian i Karbennings kyrka

Forskarna menar att detta var själva urfågeln, en glidflygare som bara kunde ta ett vingslag då och då och man tror att huvudet skulle vart fjäderbeklätt, nästan pälslik. Kreationisterna menar att Jura coZn är det åttonde underverket