Eyes shut

Eyes shut, 2017

Akryl
100 x 120 cm
Sålt