Landskap

Landskap, 2017

Akryl
60 x 50 cm

akryl på duk