Återseendets oförställda glädje8

Återseendets oförställda glädje8, 2014

Olja
55 x 46 cm