Roy Svensson / Golf

Skjutjärn

Skjutjärn, 2017

Blyerts
37 x 57 cm

37 x 57
blyerts
Arches