Morfar fotograferade mamma med lådkamera

Morfar fotograferade mamma med lådkamera, 2015

Akvarell