Maria Hamberg / MINDRE MÅLNINGAR 70CM & UNDER

Akrylmålning I See You av Maria Hamberg

Maria Hamberg / MINDRE MÅLNINGAR 70CM & UNDER

I See You, 2023

Akryl
50 x 50 cm

3 900 kr

Mestadels akryl och ngt mixed media med papper också…

Extra bilderna med målningen i miljö är här tagna tillsammans med två st. målningar till, då jag personligen tycker dessa svartvita gör sig lite mer ”hörda” då men är en smaksak så klart.

3 900 kr

Om konstnären

◼️◾️ ENGLISH FURTHER DOWN◼️◾️
HEJ!
JAG VÄXTE UPP I LATINAMERIKA. I EN VÄRLD AV OLIKA KULTURER OCH SFÄRER SOM FYLLDE BÅDE MITT LIV OCH HJÄRTA. DESSA ENERGIER OCH INFLUENSER, DET SPANSKA OCH DET SVENSKA SYNS TYDLIGT I MIN FÄRGPALETT OCH VARVAS FLITIGT I MITT MÅLERI.

Jag började måla sent i livet. Åren dessförinnan ägnade jag mig seriöst åt musik som jag bl.a. studerade i Los Angeles.

I början på 2000-talet tog jag några kurser i måleri men då endast för mig själv. Året 2016 uppmanades jag att ha min första separatutställning, och den gick över förväntan. Där och då bestämde jag mig för att fortsätta mer på ’’riktigt’’. Nu några samlingsutställningar senare, flytt och nybyggd ateljé 2021 har jag äntligen landat i mitt yrke som konstnär.

Jag inspireras av färg, former och kompositioner som jag möter i min vardag - det kan vara, alltifrån rester av en tallrik, naturformer, mönster på något material, ytan av en vägg, texter o.s.v. men allt som oftast är det ren intuition, utan tanke som sätter igång mitt måleri. Målningen är den som till slut börjar ’’berätta’’ vilka moment, rörelser eller material jag ska använda mig av.

Vidare finns min förkärlek till det abstrakta, eftersom det är en genre där jag tillåts vara fullständigt fri i mitt skapande. Ett av alla dessa frihetsmoment är att bara måla i den sinnesstämning jag är i, så bli inte överraskad om mina målningar varierar i uttryck.

Jag ser mig ständigt på en upptäcksfärd med att utforska vad som är möjligt i mitt skapande. Viktigt för mig är att förmedla sinnesstämningar som väcker till harmoni och fantasi, där både hjärta och lek får vara med och där sinnet är öppet. Lika viktigt är också att få plats till både allvar och sårbarhet, när det behövs.

I min ateljé på Västkusten i Onsala skapar jag mina verk.

Kabusa Art Gallery representerar också en del av min konst.

Medlem i Svenska Konstnärsförbundet

EN KONSTKÖPARES RECENSION
Maria Hambergs kraftfulla och livsbejakande målningar visar dimensioner som sträcker sig bortom vardagen. Att vara i närvaro av Marias målningar är att upptäcka nya rum och dimensioner inom dig själv, en känsla av expansion o hopp.

För att boka en privat konstvisning i ateljén välkommen att kontakta
Maria på e-post artmariahamberg@gmail.com
Tack.

Instagram:
@artmariahamberg

Målningar fraktas både inom och utanför Sverige.

◼️◾️ENGLISH BIO ◼️◾️

I GREW UP IN LATIN AMERICA. WORLDS OF DIFFERENT CULTURES AND SPHERES THAT FILLED MY LIFE AND HEART. THIS ENERGIES AND INFLUENCES, SPANISH AND SWEDISH ARE CLEARLY VISIBLE IN MY COLOR PALETTE AND ARE DILIGENTLY ALTERNATED WHEN I PAINT.

I started painting late in life. In the years before that, I devoted myself seriously to music which I studied in Los Angeles.

At the beginning of the 2000s, I took a few courses in painting, but it was just more for myself. However in 2016 I was prompted to have my first solo exhibition, and it went well. Then and there I decided to continue more for real''. Today a few collective exhibitions later, a move and a newly built studio in 2021 I have finally landed in my profession as an artist.

I am inspired by color, shapes and compositions that I encounter in my everyday life - it can be, from the remains of a plate, natural forms, patterns on materials, the surface of a wall, texts, etc. but most of the time it is pure intuition, without thought that sets my painting in motion. The painting is the one that finally starts ¨talking¨ showing me which movements or materials I should take and use.

Furthermore, my preference and love for the abstract genre, is because it allows me to be completely free when I paint. One of all these elements of freedom is to just paint in the mood I'm in, so don't be surprised if my art vary in expression.

I am on a constant journey of discovery to explore what is possible in my creation. I want to convey moods that awaken harmony and imagination, where both heart and play are involved and where the mind can be open. Likewise, making room for seriousness and vulnerability, when needed.

I create my works in my studio on the West Coast in Onsala, Sweden.
Kabusa Art Gallery also represents some of my artworks.

Member of The Swedish Art Association

AN ART BUYER'S REVIEW
Maria Hamberg's powerful and life-affirming paintings show dimensions that extend beyond everyday life. To be in the presence of Maria's paintings is to discover new spaces and dimensions within yourself, a feeling of expansion and hope.

All paintings ships within Sweden and abroad.

Instagram:
@artmariahamberg

To book for a private artshowing in Maria’s studio (located in Onsala approximately about 40 minutes south from Gothenburg) welcome to contact by email to artmariahamberg@gmail.com Thankyou.

For English Cv please scroll to
▪️ ▪️ English ▪️▪️ Further down under my Swedish Cv text. Thankyou

Utbildning
2022, 2023 Helgkurser Ateljejo Rakubränning Onsala, Sverige

2022 Workshop Tryck&Collage,
Style Mariedal, Onsala, Sverige

2021 Workshop Tygtryck & Växtfärgning
Kerstin Lorentzon, Onsala, Sverige

2019 Vinter termin Digital akryl kurs Jodie King ’’Color Art for Rebels’’

2019 Helgkurs Vedic art Akryl Wiveka Warenfalk, Onsala, Sverige

2019 Sommar Akrylkurs Blekinge Sofia Ocaña, Sverige

2019 Helgkurs Rakubränning Ateljejo, Onsala, Sverige

2018 Tusch helgkurs ,Anette Carlsson Moberg, Varberg, Sverige

2017 Gele artprint helgkurs, Ingrid Draminsky, Göteborg, Sverige

2017 Konstlinjen Art College Stefan Ceder, Göteborg, Sverige

2015 Helgkurs Akryl Asperö Sofia Ocaña, Sverige

2015-2016 Sommar Akrylkurs Österlen/Lunkaberg Sofia Ocaña, Sverige

2014-2016 Akryl kurser Sensus Göteborg Sofia Ocaña, Sverige

Medlem i konstnärsförening
Norra Hallands konstnärsförening

Med i konstrunda
Konstrundan Norra Halland 2023

Utställningar
2024 Utställare öppen ateljé
Konstrundan Halland

2023 Lilla Galleriet Gottskär Samlingsutställning

2023 Konstladan Mariedal Onsala Samlingsutställning

2023 Utställare öppen ateljé
Konstrundan Halland

2023 Kabusa Art Gallery samlingsutställning Österlen.

2022 Vintersalong Kungsbacka Konsthall jurybedömd samlingsutställning.

2022 Skatteverket Göteborg

2022 Samlingsutställning Falköping Kulturhuset Bildkällan arrangerad av
Svenska Konstnärsförbundet

2022 Utställare öppen ateljé
Konstrundan Halland

2021 Jurybedömd utställning Olofström Svenska Konstnärsförbundet

2021 Samlingsutställning Svenska Konstnärsförbundet
Galleri Engleson Göteborg

2021 Samlingsutställning digital med kompositör & pianisten Margin Alexander
New York ”The Manhattan Piano Canvas”

2019 Onsala Sjö & Båtmuseum ”Akryl&Lite till Samlingsutställning

2019 Odd Fellow Gbg Samlingsutställning

2017 Galleri Villastaden Borås Samlingsutställning

2016 Västra Frölunda Kulturhus Samlingsutställning

2016 Galleri Engleson Soloutställning Ny Epok” Gbg

2006 Galleri Fenix Samlingsutställning Gbg

Sålda verk till konstföreningar:

*Hallands Länsförsäkringar
*Ystad Kommunanställdas konstförening
*Olofströms konstförening
*Falkenbergs Kommuns konstförening
*Kungsbacka Kommuns Konstförening
*Konstföreningen Core Link i Falkenberg
*Norra Hallands Konstförening
*Ringhals Konstförening

▪️▪️ English CV ▪️▪️

Exhibitions

2024 Konstrundan Halland exhibition
for artist’s Open Studio, Sweden

2023 Lilla Galleriet Gottskär, collective art exhibition, Sweden

2023 Konstladan collective art exhibition, Sweden

2023 Konstrundan Halland exhibition
for artist’s Open Studio, Sweden

2023 Kabusa Art Gallery collective art exhibition in Österlen Sweden

2022 A jury judged and curated collective art exhibit at Winter salon Kungsbacka Art Gallery Sweden

2022 Swedish Taxoffice

2022 Collective Art exhibition Falköping, Sweden Kulturhuset Bildkällan arranged by The Swedish Art Association

2022 Konstrundan i Halland exhibit for artists Open Studio Sweden

2021 A jury judged and curated collective art exhibit at Olofströms Art Gallery by
The Swedish Artist’s Association

2021 Swedish Artist’s Association Collective Art Exhibit at Gallery Engleson, Gothenburg, Sweden

2021 New York ”The Manhattan Piano Canvas” Collective Art Exhibit with Composer & Pianist Margin Alexander

2019 30-31/3 Collective exhibit  ’’Acrylics & A little more “Onsala sjö & Båtmuseum,Sweden

19/1 Collective exhibit  Odd Fellow_Sweden

2017 Jury-judged exhibit Galleri Villastaden Borås Sweden

2016 Collective exhibit,Västra Frölunda Kulturhus, Sweden

2016 Solo exhibit " New Era" Gallery Engleson, Sweden

Art Society sales in Sweden

* Hallands Läns Insursance Art Association
* Ystad Municipality Art Association
* Olofströms Art Association
* Falkenbergs Municipality Art Association
* Kungsbacka Municipality Art Association
* Core Link Art Association in Falkenberg
* Norra Hallands Art Association
* Ringhals Art Association

Education

2023
*Workshop Raku ceramics
Studio Ateljejo, Onsala, Sweden

2022
*Workshop Raku ceramics
Studio Ateljejo, Onsala, Sweden

2021
*Workshop Raku ceramics
Studio Ateljejo, Onsala Sweden

*Workshop Print & Collage,
Style Mariedal, Onsala Sweden

*Workshop Fabric print & plantcolor print, Kerstin Lorentzon, Sweden

2019
*Distance course online, "Color for Rebels" American artist Jodie King

*Acrylic art, Swedish artist Wiveka Warenfalk

*Acrylic art, summer course Swedish artist Sofia Ocaña

*Workshop Raku ceramics
Studio Ateljejo, Onsala Sweden

2018
*Acrylic ink, Swedish artist Anette Carlsson Moberg

2017
*Art College (one semester) Artist and headteacher Stefan Ceder
Art Courses (weekend, or a minimum of one week)
*Gelartprint, Swedish artist Ingrid Draminsky

2014-2016
*Acrylic art, Swedish artist Sofia Ocaña (Sensus)

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Välj vilka cookies du tillåter.
Läs mer i vår integritetspolicy

Rikta kameran och skanna väggarna/golvet med cirkelformade rörelser. Klicka när du ser en markör.

Detta är en Beta-version tillgänglig på vissa enheter. Skicka gärna feedback till info@konst.se