Akrylmålning Havsskum, Elena Antonishina

Havsskum, 2020

Akryl
80 x 80 cm

Painting inspired by nature and inner emotions