Akrylmålning Marstrand, Linda Sandgren

Marstrand, 2019

Akryl
120 x 80 cm