Frazer Huddson

Frazer Huddson, 2019

42 x 50 cm

Frazer Huddson
(1947 - 1992)
Han hade gjort sig omöjlig på stålverket, där han flera gånger förväxlat metallerna vid gjutningar. På sin nya arbetsplats på elverket, orsakade han kortslutning i en transformator. Frazer brändes ihjäl och Kirkval och Oldbridge var utan el i tre veckor.

Såld