Salt Lake 95 x 115 cm

Salt Lake 95 x 115 cm, 2018

Akryl
95 x 115 cm