Småland Från den södra sidan av Bergkvarasjön.

Småland Från den södra sidan av Bergkvarasjön., 2019

Akryl
38 x 46 cm