Räv i snö

Räv i snö, 2018

Olja
60 x 49 cm

Oljefärg på Linneduk.
Uppspänd med kilramar. Allt av bästa Kvalité på färg och duk.