Taina Laine

Vit bukett

Vit bukett, 2011

Olja
30 x 30 cm
Sålt